Газ

 • Нормативна база
 • Правила постачання природного газу:

  • Регулюють відносини, які виникають між постачальниками та споживачами 
   природного газу (побутовими й іншими), з урахуванням їх взаємовідносин з операторами 
   газорозподільної/газотранспортної системи.
  • Правила розроблені на виконання пункту 17 частини третьої статті 4 Закону України 
   «Про ринок природного газу» та затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2496. 

  Постанова НКРЕКП №2496 від 30.09.2015 «Про затвердження Правил постачання природного газу»

  Закон України «Про ринок природного газу»:

  • Закон визначає правові засади функціонування ринку природного газу України, 
   заснованого на принципах вільної конкуренції, належного захисту прав споживачів та 
   безпеки постачання природного газу, а також  здатного до інтеграції з ринками 
   природного газу держав - сторін Енергетичного Співтовариства, у тому числі шляхом 
   створення регіональних ринків природного газу. 
   «Про ринок природного газу» від 09.04.2015р. № 329-VIII

  Кодекс газотранспортної системи:

  • Кодекс регламентує функціонування газотранспортної системи України та визначає правові, технічні, організаційні та економічні засади функціонування газотранспортної системи України. Дія Кодексу поширюється на всіх суб’єктів ринку природного газу України: операторів суміжних систем, газовидобувні підприємства, замовників, споживачів та постачальників природного газу незалежно від підпорядкування та форми власності.
  • Затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. №2493
  • Постанова НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 року «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи»

  Кодекс газорозподільних систем

  ПРАВИЛА про безпеку постачання природного газу

  • Правила про безпеку постачання природного газу спрямовані на забезпечення безпеки 
   постачання природного газу в Україні шляхом прогнозування та оцінки можливих ризиків, 
   вжиття заходів для їх запобігання та зменшення можливої шкоди від реалізації таких ризиків.
  • Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 02.11.2015 року N 686.
  • ПРАВИЛА про безпеку постачання природного газу 

  Закон України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10 грудня 2015 року № 887-VIII.

  • Закон визначає особливості доступу споживачів до інформації про встановлення цін/тарифів, заходи з енергозбереження, формування та виконання інвестиційних програм у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення. 

  Річна звітність щодо впровадження господарської діяльності з постачання природного газу

  • З метою проведення НКРЕКП моніторингу на ринку природного газа компанії «ДТЕК ТРЕЙДІНГ» у 
   відповідності до вимог постанови НКРЕКП від 07.07.2016 № 1234 «Про затвердження форм 
   звітності НКРЕКП щодо здійснення моніторингу на ринку природного газу та інструкцій 
   щодо їх заповнення» - щоквартально надає до НКРЕКП Звіт про діяльність постачальника природного газу 
   Форма N 5 - НКРЕКП-газ-моніторинг (квартальна), який містить інформацію, що є конференційною.
 • Загальні умови постачання
  • Правові засади функціонування ринку природного газу України визначає Закон України «Про ринок природного газу». Взаємовідносини між постачальником та споживачем регулюються «Правилами постачання природного газу» (далі – Правила) та договору постачання природного газу.
  • Для отримання послуги постачання природного газу, споживач має укласти договір з Оператором ГРМ (якщо його об’єкт приєднаний до газорозподільної системи) чи оператором ГТС 
  • Постачання природного газу здійснюється на підставі договору постачання за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем, крім випадків, передбачених Законом України «Про ринок природного газу». 
  • Постачання природного газу споживачу здійснюється на підставі договору постачання природного газу між постачальником та споживачем, який укладається відповідно до вимог Правил.
 • Права та обов'язки постачальника
 •        Споживач має право:

  • на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови дотримання його умов;
  • на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, але на різні розрахункові періоди;
  • самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
  • на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
  • вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання природного газу;
  • інші права, передбачені чинним законодавством.

        Споживач зобов'язаний:

  • забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених договорами;
  • дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
  • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених договорами;
  • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
  • забезпечувати допуск представників постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;
  • самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
   • порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
   • відсутності споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;
   • перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;;
   • перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником;
   • відсутності укладеного договору постачання природного газу;
   • інших випадках, передбачених Правилами та чинним законодавством.
   • виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

  Постачальник має право:

  • укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду постачання природного газу діючим постачальником;
  • отримувати від споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;
  • на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
  • на повну і достовірну інформацію від споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного газу;
  • на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу споживачу згідно з умовами договору на постачання природного газу та відповідно до вимог Правил;
  • інші права передбачені чинними нормативно-правовими документами.

  Постачальник зобов'язаний:

  • дотримуватись вимог Правил постачання природного газу;
  • забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених договором постачання природного газу;
  • забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання природного газу;
  • в установленому порядку розглядати запити споживачів щодо діяльності, пов'язаної з постачанням природного газу;
  • своєчасно надавати споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом України "Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення", а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Заходи щодо надання інформації для споживача мають бути передбачені у договорі постачання природного газу. Жодні додаткові витрати за надання інформації споживачем не оплачуються;
  • дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
  • своєчасно повідомляти споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
  • пропонувати споживачу за договором постачання природного газу вибір способів оплати за природний газ, що постачається і споживається, включаючи банківський платіжний сервіс, онлайн-переказ, поштовий переказ, внесення готівки на рахунок постачальника в касі та/або інші методи, погодження яких має бути справедливим, прозорим і недискримінаційним між споживачами;
  • створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи кожної контактної точки повинні бути передбачені у договорі постачання природного газу і на веб-сайті постачальника у мережі Інтернет;
  • надати споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або розірвання договору постачання природного газу не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання договору;
  • у випадку ініціювання  виключення споживача із Реєстру споживачів постачальника своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти споживача про вчинення таких дій;
  • укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого розташований споживач такого постачальника;
  • інші права передбачені чинними нормативно-правовими документами.
 • Забезпечення вимог якості обслуговування
 • 1. Постачальник має забезпечити мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу споживачу.

  2. До мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні постачальником послуг постачання природного газу належать:

  1) надання договору постачання природного газу, підписаного постачальником, на вимогу побутового споживача - у строк не більше 10 робочих днів з дати отримання письмового звернення побутового споживача;

  2) надання повідомлення про намір змінити умови договору постачання природного газу для непобутових споживачів - у строк до 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними органами);

  3) надання повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність припинення/обмеження газоспоживання:
  для непобутових споживачів - у строк не менше ніж за три доби (для підприємств металургійної та хімічної промисловості - не менше ніж за 5 діб) до дати такого припинення/обмеження; для побутових споживачів - у строк не менше ніж за три дні до дати припинення газопостачання;

  4) усунення порушення або надання обґрунтованої відмови побутовому споживачу у випадку отримання постачальником претензії від побутового споживача про порушення постачальником умов Правил постачання природного газу та договору постачання природного газу - у строк не більше 5 робочих днів;

  5) розгляд акта-претензії споживача про відшкодування збитків - у строк не більше 20 робочих днів з моменту отримання поштового відправлення з позначкою про вручення;

  6) розгляд письмового звернення споживача - у строк до одного місяця з дня надходження звернення.

  3. У разі недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу, зазначених у пункті 2 цієї глави, постачальник сплачує споживачу компенсацію у розмірах, наведених у додатку 3 до цих Стандартів та вимог.

  4. Постачальник сплачує споживачу компенсацію за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу шляхом врахування суми відповідної компенсації як авансової плати за спожитий природний газ на наступний розрахунковий період.

  5. Постачальник зобов'язаний поінформувати споживача про надання йому компенсації шляхом зазначення у рахунку на оплату природного газу, у тому числі в "особистому кабінеті" споживача на веб-сайті постачальника, або листом на бланку до завершення розрахункового періоду, у якому нараховується компенсація.

  6. У разі ненадання постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу в порядку, визначеному пунктом 4 цієї глави, споживач має право самостійно звернутися до постачальника із заявою за формою, наведеною в додатку 4 до цих Стандартів та вимог.

  7. У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач має право звернутись до НКРЕКП та її територіальних органів або до суду.

  8. У разі невиконання постачальником вимог пункту 4 цієї глави сума відповідної компенсації подвоюється та має бути врахована при розрахунках у найближчому розрахунковому періоді.

  9. У разі невиплати постачальником компенсації за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу НКРЕКП з урахуванням інформації, визначеної у главі 4 цих Стандартів та вимог, та за результатами планових або позапланових перевірок дотримання постачальником ліцензійних умов приймає рішення про накладення штрафу у розмірі, визначеному Законом України "Про ринок природного газу", а також щодо надання споживачам компенсації відповідно до пункту 7 цієї глави.

  10. Компенсація за недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу не надається у випадках, якщо недотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу було спричинено доведеними:
  форс-мажорними обставинами, що підтверджується відповідною довідкою Торгово-промислової палати;
  діями споживача, що призвели до затримки у наданні послуг або аварійної перерви в газопостачанні;
  діями третіх осіб, що призвели до аварійної перерви в газопостачанні.

  Інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за 2017 рік

  Інформація щодо дотримання мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг постачання природного газу та сум виплачених компенсацій за недотримання цих стандартів та вимог за 2018 рік

  ПОСТАНОВА від 21 вересня 2017 року N 1156 м. Київ

  Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу

 • Спосіб та умови оплати за природний газ
  • Розрахунок за постачання газу здійснюється покупцем виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривнях) шляхом їх перерахування на поточний рахунок продавця. Порядок проведення розрахунків за постачання газу визначається сторонами у Додаткових угодах до Договору.
  • У випадку, якщо день оплати, встановлений Договором, припадає на небанківський день, покупець здійснює відповідну оплату не пізніше останнього банківського дня, що передує обумовленому терміну оплати.
  • За погодженням сторін покупець може здійснювати попередню оплату продавцю за газ.
  • У випадку порушення покупцем порядку оплати, продавець має право не здійснювати передачу газу, в тому числі, але не обмежуючись цим, шляхом номінації або реномінації до 0,0 куб.м обсягу газу для транспортування покупцю на період з моменту порушення порядку оплати до закінчення місяця постачання, або передати обсяг газу, що відповідає сумі здійсненої оплати.
  • Сторони мають право встановити інший порядок розрахунків (з використанням договорів поруки, акредитивів, тощо).

  Інші умови розрахунків прописуються в Договорі та додаткових угодах/специфікаціях.

  Ціна на природний газ для споживачів з постачанням
  у травні-червні 2019 р.:
  5 990 грн./тис.м3 без ПДВ (7 188 грн./тис.м3 з ПДВ)*

   *Зазначена ціна може відрізнятися в залежності 
  від умов оплати, обсягів постачання природного газу і
  кредитного рейтингу споживача .

  ЗАВАНТАЖИТИ ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ ГАЗУ

  ЗАВАНТАЖИТИ ТИПОВИЙ ДОГОВІР ПОСТАВКИ ГАЗУ
  У ВІРТУАЛЬНИХ ТОРГОВИХ ТОЧКАХ

 • Наявні способи досудового вирішення спорів

 • Контакти відповідального за вирішення спорів:

  Контактна особа: Марічев Антон Вікторович

  ТОВ «ДТЕК Трейдінг»: вул. Льва Толстого, 57, Київ, Україна, 01032
  Режим роботи: пн-пт з 9 до 18 години,
  обідня перерва з 13 до 14 години, сб-нд – вихідні.
  еmail: dtektrading@dtek.com
  тeл: (044) 581 45 39
  факс: (044) 503 59 78